SWISSPEARL logo red sait m

SWISSPEARL Construction

SWISSPEARL Construction е сурова, нетретирана плоскост, при която се откроява автентичния вид на фиброцимента. Този тип плоскости намират приложение в обекти, където се търси естествен и груб характер.  Тъй като Construction е естествен материал може да възникнат различия в нюанса както между отделните плоскости, така и в самата плоскост, което само може да подсили индивудуалността на този тип материал. 

Предимства

  • 6.png
  • Asset-24.png
  • Asset-25.png
  • Asset-26.png

Клас на горимост

A2, s1-d0

Цветова гама

Natural Grey

Проекти

Техническа информация

За повече информация, моля свържете се с нас.