TEPIO LOGO SMALL

Tempio

 

Ceramica Mayor SA е водещa компания с дългогодишни традиции в производството на керамични материали за екстериорнo приложение . Със своята линия Tempio компанията осигурява разнообразно портфолио от качествени продукти, които да отговарят на изискванията и нуждите на потребителя по отношение на дизайн, качество и безопасност.