Untitled 1

Revigres

Revigrés е португалска компания, специализирана в производството на порцеланови плочки, керамични настилки и облицовки. Продуктите на Revigres са предназначени предимно за публични места с голямо натоварване. 

Revigres series