marestone logo small

Marestone

 

Mare Engineering Incorp. е компания, която чрез научни проучвания и изследвания се е посветила на разработването на иновативни материали и конструкции от бетон и цимент. Първото индустриално постижение е Materstone, което е и най-малко абсорбиращия вода в света технически камък, който притежава изключитено естествен характер. Marestone са висококачествени облицовъчни камъни, получени от различни по размер минерални гранули със циментово свързващо вещество. Произведени чрез уникален технологичен процес под изключителен натиск и сила, те се превръщат в плътен, хомогенен и компактен материал с естествен характер. Marestone са с монолитна повърхност (хомогенна структира) без каквито и да е отвори или пукнати по цялата повърхност.

Предимства

  • Asset-47.png
  • Asset-48.png
  • Asset-95.png
  • Asset-96.png

Размери

600/1200 mm; 600/1500 mm

Клас на горимост:

A, s1-d0

Цветова гама

andesite3
beige3
black3
brick3
dark beige3
grey3
pale brick3
white3
andesite2
beige2
black2
brick2
darkBeige2
grey2
indiana2
lightbeige2
palebrick2
portland2
white2
andesite
beige1
black1
brick1
darkbeige1
grey1
indiana1
lightbeige1
palebrick
portland1
white1
andesite4
beige4
black4
brick4
dark beige4
grey4
pale brick4
white4

Проекти

Техническа информация

За повече техническа информация, моля свържете се с нас.