marestone logo small

Marestone

 

 Mare Engineering Incorp. е компания, която чрез научни проучвания и изследвания се е посветила на разработването на иновативни материали и конструкции от бетон и цимент. Първото индустриално постижение е Materstone, което е и най-малко абсорбиращия вода в света технически камък, който притежава изключитено естествен характер. 

 

Marestone series