ЧСУ „Кралица София Испанска

Информация за проекта

Проект: ЧСУ  „Кралица София Испанска, гр. София 

Mатериал: HPL FunderMax Exterior F-Quality
decor 0801NT/NG Fir Platinum
Архитект: DD, арх. Д. Дикова
Изпълнител: ТАЛ Инженеринг